Paluu etusivulle

 

      KYLÄSUUNNITELMA

 

Polvenkylä, Juonenkylä Korvenkylä, Peräkorpi sekä Pohjoiskylä

 

 

SISÄLTÖ

 

Johdanto

 

1. Taustatiedot

 

1.1.  Maantieteellinen sijainti

1.2.  Asukkaiden määrä ja ikärakenne

1.3.  Elinkeinot

1.4.  Kuvaus kylien yhteistoiminnasta ja sen  järjestäytymisestä

1.4.1.                     Järjestötoiminta

1.4.2.                     Perinne ja kulttuuri

1.4.3.                     Hanketoiminta

1.5.  Kylien rakennuskohteet ja alueet

1.6.  Kylien osaamisen lisääminen

1.7.  Luonnon ja kyläympäristöjen vahvuustekijät

1.8.  Kylien nelikenttäanalyysi

(vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhkat)

 

2.      Kylän kehittämissuunnitelmat

 

2.1.  Alueen kylien kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma

2.2.  Kyläsuunnitelmien hyväksyminen

2.3.  Kehittämisideoiden toteutusjärjestys ja sitoutuminen niihin

 

3.      Kylien kehittämistoimenpiteet

 

3.1.  Mitä kylissä toivotaan

3.1.1.        Kyläkyselyt

3.1.2.        Muut aloitteet

3.2.  Toteutettaviksi suunniteltuja toimenpiteitä

3.2.1.        Kylien peruspalvelut

             3.2.2.        Kunnalliset ja muut julkiset kehittämiskohteet

       3.2.3.        Harrastus-, liikunta- ym. kehittämiskohteet

                         3.2.4.        Ympäristönhoidolliset toimenpiteet

       3.2.5.        Yritystoimintahankkeet

                         3.2.6.        Tonttipankki, asuntotarjonta

 

                  4. Hankkeiden suunnittelu, rahoitus ja toteutus

 

4.1. Hankkeiden piirustukset, kustannuslaskelmat ja luvat

4.2. Kokonaisrahoitus

4.3. Rahoitus hankkeen aikana

4.4. Tiedottaminen, raportit ja seuranta

 

5. Kyläsuunnitelman eri vaiheet

JOHDANTO

 

Lahdenmäen ympärillä sijaitsevien kylien yhteisen kehittämissuunnitelman laatiminen
alkoi kylien eri yhdistysten vastuuhenkilöiden tapaamisella Juonenkylän kylätalolla 9.3.2000.

 

Tapaamisessa mietittiin mahdollisuutta perustaa kyläsuunnitelman laatimista varten
kylille yhteinen kattojärjestö, jossa jäseninä ovat alueen yhdistykset.  Tästä ajatuksesta 
kuitenkin myöhemmin luovuttiin ja päädyttiin kyläsuunnitelman toteuttamiseen
yhdistysten yhteistyönä.

 

Tilaisuudessa päätettiin järjestää yhdistysten yhteinen kysely alueen asukkaille kylien
kehittämistarpeista ja halukkuudesta lähteä mukaan kehitystyöhön. Pohjana oli kaksi
mallikyselyä, joista Korven kylätalolla 6.4.2000  muokattiin alueen omiin tarpeisiin
sopiva lopullinen muoto. Kyselyn viimeiseksi palautuspäiväksi sovittiin 15.5.2000.

 

Kylien kehittämisohjelman laatiminen sai uutta vauhtia jo 18.4.2000 Kurikan
kaupungintalon valtuustosalissa järjestetyssä Kylien kehittäminen 2000-2006 tilaisuudessa,
jossa jokaiselle kylälle valittiin oma yhteyshenkilö laatimaan alustavaa kyläohjelmaa.
Lahdenmäen alueen yhteyshenkilöksi valittiin Juhani Eilola. Aikaa suunnitelman tekemiselle
annettiin noin kaksi viikkoa.

 

Yhteyshenkilö laati alueen yhteisen kyläsuunnitelmaluonnoksen jota täydennettiin Polven
koululla 27.4. sekä Juonen kylätalolla 18.5.2000 kun alueella tehdyn kyläkyselyn
tulokset käytiin läpi.

 

Varsinaisen ohjelmakauden käynnistyttyä vuoden 2001 alussa Kurikkaan valittiin
oma ohjausryhmä hoitamaan kyläsuunnitelmien eteenpäin viemistä. Myös Lahdenmäen
alueen kyläsuunnitelma otettiin uudelleen esiin. Polven koululla 12.02.2001 järjestetyssä
kokouksessa kyläsuunnitelma käytiin vielä kokonaisuudessaan läpi ja päivitettiin se

vastaamaan sen hetken tarvetta. Ensimmäinen virallinen kyläsuunnitelma hyväksyttiin

vietäväksi kaupunginhallitukselle 15.3.2001 Kylätalo Korpilinnassa.

 

              Yhteyshenkilö: Juhani Eilola, (06)4536084, (050)5905834, email: juhani.eilola@nic.fi


1.  Taustatiedot

 

1.1.  Maantieteellinen sijainti

 

Suunnitelma-alueeseen kuuluvat Kurikan lounaisosien kylistä Polvenkylä, Juonenkylä
Korvenkylä, Peräkorpi sekä Pohjoiskylä. Kartalta katsoen kylät muodostavat
luonnollisen neliön muotoisen alueen Lahdenmäen ympärille. Alue rajoittuu Kauhajoen,
Teuvan ja Jurvan kunnanrajoihin. Luonnollisimmat yhteistyökumppanit maantieteellisesti
voisivat olla Mieto ja Norinkylä.

 

1.2. Asukkaiden määrä ja ikärakenne

 

Vuoden 1999 viimeisen päivän mukaan suunnittelualueella asui 515 henkilöä,
joista 123 henkilöä oli 0-14 vuotiaita  ja 75 henkilöä yli 65-vuotiaita.
Näiden kahden ikäryhmän väliin jäi 317 henkilöä, joiden ikähaarukka on 15-64 välillä.

 

Huomattavaa on, että alueella oli keskimääräistä suurempi prosentuaalinen (23.9%) osuus

lapsia. Kurikassa ainoastaan Viitalankylässä (24.1%) sekä Kyttälänmaalla (26.7%) oli
lapsia prosentuaalisesti enemmän ja näistäkin molemmat alueet rajoittuvat suunnittelualueeseen.

 

1.3. Elinkeinot

 

Elinkeinojakauma                Polvenkylä        Pohjoiskylä       Korvenkylä      Juonenkylä

 

      Maatalousyrittäjät               35%                 40%                 30%                 15%
      Yrittäjät                              15%                 30%                   5%                 15%

      Palkansaajat                       50%                 30%                 65%                 70%

 

 

      Alueella toimivat yritykset (20 kpl):

 

AUTO- JA KONEKORJAAMO
MARTTI KESKI-VALKAMA
Lehtikuja 151, 61360 MIETO
06-4503 009, 0400-810 325, 049-363 975
Henkilöautojen ja maatalouskoneiden korjaus/huolto,

peltityöt, maalaus, koneremontti

 

HAKUNIN HEVOS- JA KOTIELÄINTILA
                KARI JA BENITA NISKALA
               
Hakunintie 193, 61360 MIETO
                06-4534 368
                fax. 06-4534 361
                Ratsastus, maaseutumatkailu

 

HARJU TAPANI

Polvenkyläntie 66, 61380 POLVENKYLÄ

0400-160404, 06-4536028

Maatalousurakointi, lannanlevitys, pyöröpaalaus

 

HAVIMÄEN KORJAAMO
Lahoontie 685, 61370 LOHILUOMA
06-4536 122
Auto- ja traktorihuolto

 

HITSAUSTYÖ PAULI VILJANMAA
Polvenkyläntie 368, 61380 POLVENKYLÄ
06-4536 071
Hitsaus ja metallin alihankintatyöt

 

IMVO Tmi
Toni Heino
06-453 6143
Korventie 136, 61360 MIETO
Tietokoneet ja oheislaitteet, kotisivujen valmistus
Internetkauppa, muut ATK-alan palvelut

 

KANANOJA MAURI
Lehtikuja 90, 61360 MIETO
06-4536 027
Sahatuotteet

 

KONEYHTYMÄ HAKALA VESA
Piirrontie 1044, 61380 POVENKYLÄ
06-4536 112
Metsäkone urakointi

 

KULJETUSLIIKE PIIRTO OY
Piirrontie 30, 61360 MIETO
0400-951 909, 049-536 909,   fax. 06-4534 410
Kappaletavarakuljetukset, huonekalukuljetukset, autoissa hiab-nosturit

 

LATVALA SIMO
Peräkorventie 326, 61370 LOHILUOMA
06-4536 010, 049-361 120
Henkilö- ja pientavarakuljetus

 

MARIAN-TIKKI
MARIA HAVIMÄKI
Lahoontie 685, 61370 LOHILUOMA
06-4536 021
Ompelualan alihankinta työt, valmistus ja myynti

MOJOVATALLI

Annamari ja Kari Lehtonen
Kiviniementie

06-4536330

 

PELTOSEN AUTO- JA KOLARIKORJAAMO KY
Polvenkyläntie 140, 61380 POLVENKYLÄ
06-4536 031 (maalaamo)
06-4536 080 (korjaamo)
Auto- ja kolarivauriokorjaamotoiminta.

 

POLVENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA
c/o PEKKA NEVALA
Polvenkyläntie 13, 61380 POLVENKYLÄ
06-4536 051

 

PURKUPÖRSSI OY
Piirrontie 1048, 61380 POLVENKYLÄ
06-4536 059, 0400-365 659
fax. 06-4536 039
Traktorin purkuosat, puimureiden uudet ja purkuosat

 

RANTAMÄEN KORJAAMO
MAURI RANTAMÄKI
Piirrontie 626, 61360 MIETO
06-4536 986, 040-556 2847
Auto- sekä traktori-, puimuri- ym. maatalouskonekorjaukset, jäähdytinkorjaukset

 

 

RANTAMÄEN KOTILEIPOMO

Toiminta Jalasjärvellä Juustoportissa
Niinistöntie 81, 61360 MIETO
06-4536 982, fax. 06-4536 982

 

RANTAMÄEN PUTKI- JA HITSAUSPALVELU
RANTAMÄKI MARKKU
Niinistöntie 81, 61360 MIETO
06-4536 982, 0400-565 100
fax. 06-4536 982
Lvi-asennukset. Tehdaspalvelut

 

SÄHKÖURAKOINTI JUHANI HAKALA
Juonenvuorentie 68, 61360 MIETO
06-4536 922 0400-563 073
Sähköurakointi a-ryhmä, tarvikemyynti.

 

TEINI HEIKKI
Piirrontie 1225, 61380 POLVENKYLÄ
06-4536 029, 049-362 180
Hiekan ja soran ajo

 

      1.4. Kuvaus kylien yhteistoiminnasta ja sen  järjestäytymisestä

 

1.4.1.      Järjestötoiminta

 

Alueella toimivat yhdistykset ja seurat:

 

-     Juonen kyläseura,                                  pj. Mauri Kananoja      06-4536027

-         Juurinnevan maa- ja kotitalousseura,       pj. Esko Markkila         06-4536012

-         Korpikotkat ry,                          pj. Sami Korpilahti        050-3435354

-         Peräkorven maamiesseura,                     pj. Reijo Suuluhta         06-4536141

-         Pohjoiskylän maa- ja kotitalousseura      pj. Juha-Pekka Puska   06-4536054

                 -    Polven kylätoimikunta                             pj. Tuija Mäki               040-7023839

-         Polven maa- ja kotitalousseura               pj. Henry Teini  06-4536048

-         Polven metsästysseura                            pj. Sauli Mänty 06-4536128    

-         Polven koulun vanhempainyhdistys

-         Polven rukoushuoneyhdistys

-         Alueella toimivat myös diakoniapiirit sekä SLEY:n piirit

  

 1.4.2.   Perinne ja kulttuuri

                

                 Alueella olevia kohteita:

 

-         Entisöity jyvämakasiini Polvessa

-         Markkilan kivikokoelma

-         Niskalan koulumuseo

-         Partakankaan kotimuseo

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.      Hanketoiminta

 

-         1997 Leader II hanke Juonenkylässä. Kylätalolla saneerattiin ja kalustettiin
 tilat ryhmäperhepäiväkodille.

-         1999 Seinänaapurien luontoreittihanke. Rakennettiin luontoreitti siltoineen ja
 laavuineen Kylatalo Korpilinnasta Hakunin kuntoradalle.

 

1.5.      Kylien rakennuskohteet ja alueet

 

-         Hakunintien perusparantaminen on mukana tielaitoksen tulevien vuosien  

      rakentamisohjelmassa

-         Juonenkylän tenniskenttä

-         Yksityisteiden parannus (mm. Lahoontie, Polvi-Peräkorpitie, Korventie)

 

1.6.      Kylien osaamisen lisääminen

 

-         Polvenkylässä on toimiva kaksiopettajainen ala-aste, osa lapsista käy Miedon ala-astetta

-         Kansalaisopiston piirejä kokoontuu Polven ala-asteella, Juonen kylätalossa sekä Kylätalo Korpilinnassa

-         Myös 4H kerho tekee joka kylän lasten keskuudessa kasvatustyötä

 

         1.7.   Luonnon ja kyläympäristöjen vahvuustekijät

 

-         Polvenkylän vahvuutena on keskellä kylää toimiva Polven ala-aste

-         Juonenkylässä ja Korvenkylässä yhteisenä kokoontumispaikkana toimivat kylätalot

-         Alue rajoittuu Viiatin ja Niinistön erämaa-alueisiin. Alueelle on rakennettu

Norinkylän toimesta luontoreitti, joka on käytössä aina Niinistöön saakka.

Alueella ovat myös paikalliset Hautalan sekä Välikorven laavut sekä luontopalveluja tarjoava Reinon Tupa

-         Juonenkylän vahvuutena ovat kylän yhteinen uimapaikka Loma-Juoni sekä

alueesta selvästi erottuva Juonenvuori

-         Korvenkylästä on rakennettu luontoreitti Hakunin kuntoradalle saakka.  

      Reitin varrella ovat Hakunin hevos- ja kotieläintila sekä Korven laavu ja

      Kallionpään laavu ja kota.

-         Polvenkylästä Pohjoiskylän ja Juonenkylän kautta Mietoon kulkee hyvässä kunnossa oleva päällystetty tie

-         Alue sijaitsee muuta Kurikkaa korkeammalla tasolla merenpinnasta mitattuna ja siksi lunta on keväällä selvästi pidempään.

 

 

 

 

 

 

         1.8.  Kylien nelikenttäanalyysi

 

 

                                                Vahvuudet             Heikkoudet           Mahdollisuudet                    Uhkat

 

         Kokonaisuus               Rauhallinen              Syrjäinen sijainti      Yhtenäisen  luonto- ja kelkka- Asukkaiden

                                                sijainti                      Vaihteleva               reitistön hyödyntäminen ja      väheneminen

                                                Puhdas luonto          veden laatu               kehittäminen  yhteistyössä      Maatalouden

                                                Monipuolinen          Vuokra-asuntojen     esim. Suupohjan reitistöjen       väheneminen

                                                yhdistystoiminta      puute                        kanssa.

 

         Polvenkylä                   Ala-aste                   Palvelut kaukana      Uusien asukkaiden                    Koulun loppuminen

                                                Alueen suurin kylä    (kauppa, posti,         saaminen tiiviiseen

                                                Elinvoimainen          pankki)                    kylätaajamaan

                                                maatalous ja sen       Asukkaiden              Metsästysseuran aktiivisuus

                                                sivuelinkeinot          vieraantuminen        mahdollistaa luonto- ja

                                                Valaistu kylätie        toisistaan                 liikuntapalvelujen kehittämisen
                                                Koulun kenttä                                          erityisesti Kiiskinmäen

                                                Kylän läpi virtaava                                  alueella.

 luonnonkaunis                                         Ala-asteen aluetta voidaan
 Lohiluoma                                               hyödyntää harrastustoiminnassa

 

         Juonenkylä                  Kylätalo                                                   Kylätalo kehittämisen              Väki vähenee

                                                Hyvä tie                                                  keskipisteenä

                                                Loma-Juoni                                             

                                                Juonenvuori
                                                Valaistu kuntorata

                                               

         Korvenkylä                  Kylätalo                   Huonot tiet              Kylätalolla mahdollisuus           Nuorten  

                                                Luontoreitti             Kylätalo vaatii         mm. harrastus-, yritys-,            poismuutto

                                                Vahva urheilu-         korjausta                  koulutus- ja matkailutoimin-    Kylätalon ylläpito

                                                harrastus                                                  nan kehittämiseen                    käy taloudellisesti

                                                Toimiva yhteys                                        Peräkorven  kuivaajan ja          liian raskaaksi

                                Mietaalle                                                  kentän ympäristön 
                                                Hyvä ATK-alan                                       kehittäminen

                                tuntemus                                                  Kylän puutarha- ja luonto-

                                Vuokra-asuntoja                                       harrastuksen hyödyntäminen

                                kylätalolla

                Taksi

 

         Pohjoiskylä                 Hyvä tie                                                  Nyrkän, Viiatin ja Niinistön
                                               
Monipuolista                                            luontoalueiden ja niiden palve-

osaamista                                                 lujen läheisyyden vuoksi

                                                                                                                alueen kehittämiseen on hyvät

                                                                                                                mahdollisuudet.

 

2.        Kylien kehittämissuunnitelmat

 

2.1.Alueen kylien kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma

 

Yksittäisen kylän tai yhdistyksen osalta kehittämissuunnitelmia ja hankkeita
voidaan ideoida entiseen tapaan omassa kylässä tai omassa suppeammassa
piirissä. Niitä voidaan rahoittaa myös kyläsuunnitelman ulkopuolella millä
tahansa muulla rahoituksella.

 

                Tavoitteena on kuitenkin kirjata kaikki vähänkin suuremmat hankkeet
kyläsuunnitelmaan, joka pyritään päivittämään vuosittain ajan tasalle.

 

2.2.Kyläsuunnitelmien hyväksyminen

 

Jokainen alueen yhdistys hyväksyy kyläsuunnitelman tai ainakin kyläsuunnitelmaan
sisältyvät hankkeensa yleisessä kokouksessaan. Varsinaiset hankesuunnitelmat
tekee ja taloudellisen vastuun kantaa toteuttava yhdistys.

 

2.3.Kehittämisideoiden toteutusjärjestys ja sitoutuminen niihin

 

Kyläkyselyn perusteella tai myöhemmin eri tahoilta saadut kehittämisideat lisätään
toteutettavien hankkeiden listalle mikäli niiden toteuttamiseen löytyy
oikeustoimikelpoinen kyläsuunnitelman hyväksynyt yhdistys tai jos yhdistykset
haluavat yhdessä viedä jotakin hanketta eteenpäin.

 

Yhdistysten hankkeita ei tässä kyläsuunnitelmassa aseteta tärkeysjärjestykseen.
Jos jokin hanke todetaan yhdistysten keskinäisellä sopimuksella erityisen tärkeäksi,
niin se mainitaan kyläsuunnitelmassa erikseen. Tärkeysjärjestyksestä huolehtii
Kurikan kylähankkeiden ohjausryhmä, jossa ovat käsiteltävänä muös muiden
Kurikan kylien hankesuunnitelmat. Järjestykseen vaikuttaa mm. se miten hyvin
ne toteuttavat sekä tätä kyläsuunnitelmaa että Eteläpohjalaisten kylien kyläohjelmaa.

 

Yhteistyön kannalta tärkeitä toisiaan tukevia hankkeita pyritään toteuttamaan
aikataulullisesti  järkevimpään aikaan yhdistysten yhteistyönä.

 

3.  Kylien kehittämistoimenpiteet

 

3.1.                Mitä kylissä toivotaan

 

3.1.1.       Kyläkyselyt

 

Alueelle tehtiin kyläsuunnittelun pohjaksi kyläkysely 18.5.2000. Kysely jaettiin
noin 200 talouteen ja vastauksia saatiin 34 taloudesta.

 

Tärkeimpänä kehitettävänä osa-alueena pidettiin sosiaalisia palveluja ja toiseksi
tärkeimpinä harrastustoimintaa sekä yritystoiminnan ja työpaikkojen saamista kyliin.
Lukumääräisesti yksittäiset ehdotukset koskettivat eniten harrastustoimintaa sekä
alueen palveluja. Kyselyn tulokset liittessä 1. Kyläkyselyn tulokset otetaan huomioon
hankesuunnit-telussa ja toiveita pyritään toteuttamaan hankkeiden yhteydessä.

 

         3.1.2 Muut aloitteet

                        <1000> Omat Internetsivut Lahdenmäen alueesta (Korpikotkat ry)

3.2.    Toteutettaviksi suunniteltuja toimenpiteitä
                             (Suluissa hankkeen vastuullinen toteuttajayhdistys)

3.2.1.        Kylien peruspalvelut

- Juonen kylätalon ulkorakennuksen saneeraus toimivaksi
               monitoimitilaksi
(Juonen kyläseura ry)

 

- Kylätalo Korpilinnan korjaus ikkunoiden, lattioiden, ulko-
   verhouksen sekä muutamien muiden perusasioiden osalta.
   Rahoitusta voidaan hakea vaihtoehtoisesti myös opetus-
   ministeriön seuraintalojen korjausavustuksista (Korpikotkat ry)

             

            3.2.2.         Kunnalliset ja muut julkiset kehittämiskohteet

                                    - Linja-autokatokset / ilmoitustaulut

                                       Kahden ala-asteen lopettamisen johdosta kouluun kuljetettavien
                                       lasten määrä on lisääntynyt ja he ovat yhä pienempiä. Ainakin
                                       tärkeimpiin odotuskohteisiin on syytä saada kunnolliset linja-
                                       autokatokset ja osaan niistä myös kylän ilmoitustaulu (kts. Etelä-
                                       pohjalainen kyläohjelma sekä kyläkyselyn kohdat 852 ja 905).
                                       Katuvalojen ulkopuolella olevien katosten ilmoitustaulu voisi
                                       mahdollisesti olla myös valaistu. Hankkeen yhteydessä tutkitaan
                                       myös tarpeet tievalaistusten täydentämiseen.
                                                               

- Kylien nimikyltit
   Kylissä on tarvetta vahvistaa omaa identiteettiä myös tien
   varteen sijoitettavilla kyläkylteillä, niin että kylään tuleva tai ohi
   ajava henkilö tietää olevansa tietyn kylän alueella

                 

3.2.3.                Harrastus-, liikunta- ym. kehittämiskohteet

- Juonenkylän tenniskenttä (Juonen kyläseura)

- Kiiskinmäen kehittämishanke (Polven metsästysseura)

   1.vaiheessa perinteiselle Polvenkylän ulkoilu- ja kokoontumis-

   alueelle Kiiskinmäkeen on suunnitteilla erämökki, joka toimii

   tauko-, levähdys- ja mahdollisesti myös yöpymispaikkana

   kakkosvaiheessa toteutettavien luonto- ja kelkkareittien

   käyttäjille. Maja palvelee reittien käyttäjien lisäksi alueella

   toimivia yhdistyksiä heidän tarpeidensa mukaisesti.
   2.vaiheessa Polvenkylän-Pohjoiskylän alueelle rakennetaan
   luontoreitistö, joka yhdistää toisiinsa jo olemassaolevat
   Korven Jotoksen (Korvenkylä), Tornin lenkin (Norinkylä) sekä
   Kiiskinmäen ja Niinistön alueilla olevat luontopalvelut.
   Samassa yhteydessä Kiiskinmäestä rakennetaan
   moottorikelkkareitit yhdistämään Suupohjan, Lohiluoman
   ja Niinistön reittejä.

- Nyrkän virkistysalue (Pohjoiskylän maa- ja kotitalousseura)
   Nyrkän alueen uintimahdollisuuksien kehittäminen ja alueen
   kunnostaminen. Mahdollinen yhteistyö Norinkylän kanssa.

- Naisten ja lasten toimintahanke (Korpikotkat ry)

   Näiden ryhmien aktiivisuus on kasvanut Korpilinnan käytössä ja
   talon päivittäisiä  hyödyntämismahdollisuuksia haluttaisiin
   laajentaa muuhunkin kuin mattojen kutomiseen. Tilojen ja
   toiminnan kehittämisestä laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelma
   joka pyritään toteuttamaan ohjelmakauden aikana. Suunnittelussa
   hyödynnetään myös kyläkyselyn tuloksia koko kehittämisalueen

   toiveiden osalta.

- Peräkorven kuivaajan ympäristön kehittäminen

   (Peräkorven maa- ja kotitalousseura)
   Peräkorven kuivaajan vieressä on valaistu harrastuskenttä.
   Kuivaajan ja kentän käyttö- ja niiden kehittämismahdollisuudet 

   tutkitaan ja toteutettavat toimenpiteet hankkeistetaan.

- Polven kentän ja siihen liittyvän ympäristön kehittäminen 

   monipuoliseksi vapaa-ajan alueeksi yhdistysten yhteistyönä

                         3.2.4.        Ympäristönhoidolliset toimenpiteet

                                         -  Korpilinnan harrastepiha  (Korpikotkat ry)

                                             Korpilinnan puutarhasta ja ulkoalueista pyritään rakentamaan
                                 viihtyisä koko perheen oleskelu- ja ajanviettopaikka.

                                             Leikkikenttää ja toimintaympäristöä kehitetään palvelemaan

                                             koko alueen lapsiperheitä ja myös luontoreitistön ja Korpilinnan

                                             käyttäjäryhmät otetaan huomioon.

3.2.5.                   Yritystoimintahankkeet

- Korpilinna Team -tietotekniikkahanke (Korpikotkat ry)
   Korpikotkat ry pyrkii yhteistyössä muutaman pienyrityksen
   kanssa perustamaan mahdollisimman monipuolisen yritys- ja
   hyöty/harrastetilan Korpilinnaan yrityksiä, kyläläisiä ja

   harrastajia (mm. Korpi Warriors ryhmä) hyödyttävällä tavalla.

   Pysyvään yhteistyöhön pyritään myös mukana olevien yritysten

   ja Korpilinnan markkinoinnissa. Tietotekniikkahankkeeseen
   voidaan liittää myös Lahdenmäen kylien Internetsivujen
   valmistus sekä kylätiedotuksen järjestäminen jollakin tasolla
   koko alueen asukkaille ja yrityksille.

                      

                         3.2.6.        Tonttipankki, asuntotarjonta

 

 

4.   Hankkeiden suunnittelu, rahoitus ja toteutus

 

4.1.   Hankkeiden piirustukset, kustannuslaskelmat ja luvat

 

   Hankkeen yksityiskohtainen suunnittelu kuuluu hankkeen toteuttamiseen

   sitoutuneelle yhdistykselle. Piirustuksista,  kustannuslaskelmista, luvista   

   sekä muista asiakirjoista vastaa ja niitä säilyttää hankkeen vastuullinen
   yhdistys. Palveluiden hankinnassa pyritään suosimaan alueelta löytyvää

   asiantuntemusta ja yrityksiä, mutta siihen ei sitouteta ketään.

 

4.2     Kokonaisrahoitus

                     Kaikkiin hankkeisiin liittyy osarahoitusosuutena kyläläisten tai yhdistyksen
                     jäsenten tekemä talkootyö. Hankkeiden rahoituksen saamisen edellytyksenä
                     on yhdistyksen tai kylän sitoutuminen hankkeiden toteuttamiseen.          
                     Pääsääntöisesti hankkeen ollessa yritystoiminnan hanke siinä tulee olla
                     myös omarahoitusosuutta.

                     Joitain hankkeita voidaan toteuttaa myös muina hankkeina hakemalla
                     rahoitusta esim. opetusministeriöltä tai Pomo/Leader+ ohjelmista mikäli
                     niistä jommalle kummalle annetaan virallinen vahvistus ohjelmakaudelle                
                     2000-2006. Hankkeita voidaan viedä eteenpäin myös kaupungin
                     hallinnossa, jolloin hanke voidaan rahoittaa joko osittain tai kokonaan
                     kaupungin varoista. Linja-autokatokset ovat hyvä esimerkki tällaisesta
                     hankkeesta.
 

4.3.   Rahoitus hankkeen aikana

   Hankkeen aikaisen rahoituksen toteuttava yhdistys hoitaa parhaaksi 
   katsomallaan tavalla. Hankkeen rahoituspäätöksen jälkeen kaupungin
   rahoitusosuus voidaan maksaa heti mikäli tämä käytäntö hyväksytään
   kaupungin hallinnossa.

 

4.4.   Tiedottaminen, raportit ja seuranta


          Jokainen yhdistys tiedottaa hankkeistaan jäsenistönsä ja mahdollisten
          yhteistyökumppaneidensa keskuudessa.
 
          Toteuttava yhdistys toimittaa jokaisesta toteuttamastaan hankkeesta raportin
          yhteyshenkilölle. Raportista on ilmettävä hankkeen nimi, hankkeen
          toteutumisaikataulu, lyhyt kuvaus hankkeesta, hankeorganisaatio sekä
          rahoituksen jakautuminen rahoittajien kesken.

          Hankkeiden kirjanpidosta, viranomaisille tehtävistä ilmoituksista ja
          hakemuksista sekä hankkeen laillisuudesta on vastuussa toteuttava yhdistys.
        

 

5.    Kehittämissuunnitelman eri vaiheet

(Jokainen versio arkistoitu erikseen sähköisesti, saatavissa yhteyshenkilöltä):

 

v. 1.0   9.3.2000 Juonen kylätalolla sekä 6.4.2000 Korven kylätalolla pidettyjen
            kokousten eväillä Juhani Eilolan (yhteyshenkilö) laatima raakile 

            kyläsuunnitelmasta.

v. 1.1.  Polvenkylän koululla 27.4.2000 yhdessä korjailtu versio, jota on lisäksi 

täydennetty  alueen yritysluettelolla. Tämä versio luovutettiin kehityspäällikkö

Martti  Sepille 3.5.2000 järjestettävää iltaa varten Kurikan kaupungin

valtuustosalissa.

v. 1.2.  Juonen kylätalolla 18.5.2000 avattiin kyläkyselyt, jotka kyläläisille jaettiin

henkilökohtaisesti eri yhdistysten toimesta 27.4. Polven kokouksen jälkeen..

Tässä versiossa ovat  kyläkyselyn tulokset toivelistauksena sekä erilaisina

yhteenvetoina.

v. 1.3.  Kyläkyselyn ehdotukset numeroitu, niin että niihin voidaan viitata suunniteltujen

hankkeiden yhteydessä. Yhteisen kattojärjestön perustamisesta luovuttu,

kyläsuunnitelmaa korjattu sen mukaisesti. Käsitelty muutosten jälkeen

kokouksessa 12.2.2001 Polven koululla.

v. 1.4.  12.2.-15.3.2001 välisenä aikana tehdyt täydennykset ja korjaukset yhteyshenkilön
ja mukana olevien yhdistysten yhteydenpidon perusteella. Kehittämissuunnitelma
oli yleisesti nähtävillä täydennysehdotuksia varten Korpilinnan lastentapahtu-
massa 24.2.2001
. Polvenkylän ja Pohjoiskylän osalta suunnitelmaa täydennettiin
toteutettavien hankkeiden ja nelikenttäanalyysin osalta 5.3.2001 Polven koululla
Polven kylätoimikunnan vuosikokouksessa. Yhdistykset käsittelivät suunnitelman
yhteisesti kylätalo Korpilinnassa 15.3.2001.

v.1.5.   Ensimmäinen alueen virallinen Kyläsuunnitelma.

 

 

                                                                       LIITE 1

 

Kyläkysely 18.5.2000

 

Suunnittelualueelle jaettiin kysely noin 200 talouteen ja vastauksia saatiin

34 taloudesta.

 

Vastanneiden mielestä tärkeimmät kehittämisen osa-alueet ja
pisteet järjestyksessä sekä niiden kohdalla esitetyt yksittäiset ajatukset. 
Seuraavassa luettelossa kaikki annetut ideat ja toiveet:

 

Sosiaaliset palvelut (vanhukset, lapset jne..)                               23 pist.

<1>      palvelutalo / rivitalo (Polvi)

<2>      mietitään miten minua hoidetaan vanhuksena ja toimitaan
mahdollisuuksien mukaan siihen suuntaan (Korpi)

<3>      hoitopaikat lapsille (Korpi, Pohjoiskylä, Polvi, Juoni)

<4>      lasten iltapäivätoiminta (Polvi)

<5>      hoitopaikat vanhuksille (Korpi, Pohjoisk.)

<6>      vanhusten päivätoiminta (Polvi)

<7>      vanhusten palvelutoimintaa kylätalolle (Juoni)

<8>      kriisiapu onnettomuuksissa jne. (Korpi)

<9>      vanhusten, sairaiden ja köyhien kökkäapu (Korpi)

<10>    vanhusten hoitaja / huoltaja (Korpi)

 

Harrastustoiminta                                                                          20 pist.
<100>  leikkimielisiä kokoontumisia (Yht.)

<101>  ammatti-ihmisten luentosarjat kaup. puolesta (Polvi)

<102>  pienoisgolf johonkin kylään (Korpi, Yht.)

<103>  kokoontumis- ja harrastustila (Pohjoisk.)

<104>  kylätalo koko kunnan täsmäryhmille (Korpi)

<105>  liikuntaryhmiä (Yht.)

<106>  miehille oma kuntopiiri (Korpi)

<107>  aikuisten pesäpalloehtoo vuoroin eri kylillä (Korpi)

<108>  puupiiri (Peräkorpi)

<109>  tanssikurssi (Polvi)

<110>  yhteiset kemureissut (Polvi)

<111>  tennis- ja sulkapallokentät (Polvi)

<112>  palloilu (Peräkorpi)

<113>  Soft liikuntaillat sekä sisällä että ulkona (Korpi)

<114>  pituushyppypaikka kentälle (Polvi)

<115>  lasten harrastuskenttä (Peräkorpi)

<116>  lasten urheilupäivä (Polvi)

<117>  lasten kerho (Polvi, Korpi)

<118>  isä lapsi peli-iltoja (Polvi)

<119>  paremmat urheilumahdollisuudet, esim. lentopallo (Juoni)

<120>  kylien väliset kesä- ja talvikisat (Juoni)

<121>  kuularinki kentälle (Polvi)

<122>  hiihto (Peräkorpi)

<123>  hiihtoladuista kartat ja selvä viitoitus (Polvi)

<124>  laskettelupaikka ja pulkkamäki ja makkaranpaistokatos

Palovuoreen (Juoni)

<125>  kuntotapahtuma (Polvi)

<126>  jääkiekkokaukalo (Juoni)

<127>  yhteiset liikuntareitit kylien välillä (Yht.)

<128>  Ulkoilu/luontoreittiverkosto joka kylään (Korpi)

<129>  kuntoon pururadalla (Polvi)

<130>  itsensä kehittäminen, uusien puolien löytäminen itsestä (Korpi)

<131>  pururadalle venyttelytelineitä (Polvi)

<132>  istumapenkkejä sopiviin paikkoihin (Polvi)

<133>  kesätapahtumia kylätalolle (Korpi)

<134>  kylätupa (Polvi)

<135>  internet käyttömahdollisuus (Polvi)

<136>  kimppakyyditykset lasten harrastustoimintaan (Polvi)

<137>  nuorten vapaa-ajan harrastukset (Polvi)

<138>  yhteiset kyläillat vuoroin eri kylillä (Korpi)

<139>  vapaa-ajan harrastusten yhteiskehittäminen (Korpi)

<140>  kylien yhteiset harrastukset (Pohjoisk.)

<150>  kyläluuta käyttöön (Polvi)

<151>  teemaillat (Polvi)

<152>  ompeluseurat (Korpi)

<153>  keskusteluillat (Polvi)

<154>  miesten ja naisten illat erikseen (Polvi)

<155>  myyjäiset (Korpi)

<156>  kinkerit (Korpi)

<157>  yhteiset retket ja matkat (Korpi)

<158>  yhteistapahtumia (Polvi)

<159>  aktiivisia ihmisiä rokottaa lisää (Korpi)

<160>  nuorten harrastustoiminnan vetäjä (Polvi)

<161>  uimapaikka lapsille muuallekin kuin Juoneen (Polvi)

<162>  mopon huoltotilat nuorisolle (Polvi)

<163>  ilmainen internetyhteys kylätalolle (Yht.)

<164>  tiedotus- ja informaatiotilaisuudet

 

Yritystoiminnan ja työpaikkojen saaminen kylään        20 pist.

<300>  kyläasiamies hoitamaan kaikkien yhdistysten juoksevia asioita

kuten esim. kirjanpidot sekä markkinoimaan kyliä eri tavoin,

toimipaikkana esim. kylätalo tai elintarvikekioski (Korpi)

<301>  kylät yhdessä pystyvät elättämään kaupan (Yht.)

<302>  rohkaisun antaminen pienyrittäjyyteen (Yht.)

<303>  maatalouden liitännäiselinkeinojen kehittäminen yhteisin tuumin

(Polvi)

<304>  yhteinen kehittämisosuuskunta jonka sisältä yksittäiset ihmiset

voivat kokeilla omaa yritysideaansa ennen oman yrityksen

perustamista (Korpi)

<305>  kyläavustaja (Korpi, Polvi, Yht.)

<306>  remonttireiska (Yht.)

<307>  ennustajia ja ihmeparantajia kylälle (Polvi)

<308>  majoituspalvelu kylätalolle (Korpi)

<309>  luettelo tiloista joita voidaan käyttää esim. yrittämiseen (Korpi)

<310>  kesälomalaisten majoitus yksityiskoteihin,

-vanhat kesäasuttavat talot käyttöön,

-joku ruokkii, joku majoittaa, joku teettää työtä (Polvi)

<311>  kylien yhteiset matkailupalvelut (Polvi, Yht.)

<312>  kylien omaperäisyyden markkinointi ulospäin (Yht.)

<313>  perinteiset maatilarakennukset entisöintiin ja matkailutarkoituksiin

(Polvi, Yht.)

<314>  Vanha hirsitalon ja kartanon pelastaminen Harjuntien risteyksestä

(Yht.)

<315>  leipomo (Korpi, Yht.)

<316>  parturi (Korpi)

<317>  hieroja (Korpi)

<318>  metallin alihankintatöitä (Polvi)

<319>  kylille yhteinen tasapuolinen ideoija (Korpi)

<320>  nykyisten yrittäjien markkinointiverkosto (Polvi)

<321>  taidekoti Saaren tuvalle (Polvi)

<322>  kyläopas, joka kerää kylien historian ym. Ja välittää sitä eteenpäin

mm. netin välityksellä (Yht.)

<323>  kylät Kurikan kotisivuille (Yht.)

<324>  yhteistyötä matkailujärjestöjen kanssa (Yht.)

 

Palvelut (esim. kauppa)                                                               15 pist.

<500>  kauppa (Polvi, Juoni, Pohjoiskylä, Peräkorpi, Korpi)    

<501>  kauppakuljetus ellei kauppaa saada (Yht.)

<502>  kaupan tilauspalvelu kylälle (Korpi)

<503>  lääkekaappi (Polvi)

<504>  koulu (Juoni, Polvi, Pohjoiskylä, Peräkorpi)

<505>  koulun säilyttäminen yhteistyöllä (Polvi)

<506>  koulu järkevällä suunnalla (Korpi)

<507>  esikoulu (Polvi, Juoni)

<508>  kuljetus lukioon ja ammattikouluun (Polvi)

<509>  kuljetus ammattikouluun kahdeksaksi (Juoni)

<510>  koulukyydityksiin lisää huomiota (Korpi)

<511>  posti (Polvi, Peräkorpi, Juoni)

<512>  postin kulku (Korpi)

<513>  pankki (Peräkorpi)

<514>  pankkiautomaatti (Korpi)

<515>  bensa/diesel piste (Polvi)

<516>  kirjasto (Juoni)

<517>  kirjastoauto (Korpi)

<518>  lähtevän postin laatikko (Polvi)

<519>  kesätori (Yht.)

<520>  kioski (Polvi, Peräkorpi)

<521>  elintarvikekioski  (Polvi)

<522>  postin palvelupiste (Polvi, Juoni)

<523>  online palvelu (Juoni)

<524>  taksi (Polvi)

<525>  kesäkioski (Yht.)

<526>  sunnuntaiateria kylätalolla (Yht.)

<527>  sanomalehtien aamujako (Peräkorpi, Korpi)

<528>  postin sunnuntaijako (Korpi, Peräkorpi)

<529>  kylätiedotus (Yht.)

<530>  yhteisluettelo kaikista kylän palveluista ja taidoista (Korpi)

<531>  kunnollinen tie (Peräkorpi)

<532>  kaupungin vesijohto (Polvi)

<533>  vesijohto (Polvi)

<534>  tonttipankki (Polvi)

<535>  tontteja uusille asukkaille (Polvi)

<536>  houkuttelevia mahdollisuuksia uusille perheille (Polvi)

<537>  langaton lähiverkko jolla saadaan nopeimmat internetyhteydet sekä

säästöjä perheiden puhelinkuluissa (Korpi)

 

Ympäristön kohentaminen                                                            10 pist.

<700>  teiden kunnossapito, myös yksityistiet (Polvi)

<701>  ongelmajätekeräys syksyllä ja keväällä (Korpi)

<702>  roina pois rumentamasta kyläkuvaa (Pohjoisk.)

<703>  Korpilinnan ympäristön siistiminen (Korpi)

<704>  romujen ja metallin keräys (Korpi, Yht.)

<705>  luomanrantojen maisemointi pala kerralaan (Polvi)

<706>  yhteiset mallit postilaatikkoihin (Korpi)

<707>  yhteisiä aita- ja ulkovajamalleja kylille voisi kokeilla jopa

yritystoimintaa tällä alalla (Korpi)

<708>  yhteiset alueet istutuksilla sieviksi (Korpi)

<709>  panentoaitaa ja/tai lupiinia tien varsi täyteen (Korpi)

<710>  tien poskeen näyttävät hirvijahtitornit (Korpi)

<711>  kriittinen maisemankehityssuunnitelma mahd. yhdessä

viranomaisten kanssa ja sen pohjalta  suositukset asukkaille ehkä

jopa kilpaidun muodossa, paras markki palkitaan (Yht.)

<712>  ympäristön siistimistalkoot (Korpi)

 

Koulutuksen järjestäminen                                                              5 pist.

<750>  Kansalaisopiston toimintaa koululle (Polvi)

<751>  ATK kurssit ja koulutus (Korpi, Polvi)

<752>  kotitalouskurssi miehille (Polvi)

 

Oma henkilökohtainen elinkeino                                                     3 pist.

<800>  maatalouskonerengas (Korpi)

<801>  viljelijärengas (Pohjoisk.)

<802>  työhön liittyvät palvelut ja yhteistyö (Korpi)

<803>  maatalouden hankinnat ja urakointi yhteistyönä (Korpi)

<804>  mahdollisuus aloittaa pienimuotoisesti yrittäjyys edullisesti esim.

kylätalon tiloissa (Korpi)

 

MUU: (Hakunintie)                                                                          3 pist.

<850>  kulkuyhteydet kuntoon (Yht, Peräkorpi)

<851>  Hakunintie kuntoon (Korpi)

<852>  sadekatokset linja-autopysäkeille (Polvi, Korpi)

<853>  pyörätie kylän osuudelle (Juoni)

<854>  kaikki talot asutuksi (Polvi)

<855>  vanhat autiotalot myyntiin (Polvi)

<856>  pikkutilojen peltomaat käyttöön (Juoni)

<857>  missä kirjassa mainittu 9-haarainen kataja (Polvi)

<858>  kylätalojen toiminnan yhdistäminen (Korpi)

<859>  yhteinen keskittyminen mahdollisimman edullisten

energiamuotojen käyttöönottoon (Korpi)

 

Kielteisimmät asiat ympäristössäni:

<900>  helvetin TV tarvitaan melkein lupa naapurissa käyntiin

<901>  pysähtynyt yhteisö

<902>  ihmisten eristäytyminen omiin oloihin

<903>  koulun lopettaminen

<904>  kaupan loppuminen

<905>  sadekatosten puuttuminen linja-autopysäkeiltä

<906>  kateus

<907>  ihmisten itsekeskeisyys

<908>  lakisääteisillä viranomaisilla ei ole ollut täällä mitään virkaa

<909>  autiotalojen pajupuskat

<910>  yhteistyön puute

<911>  yhteistyökyvyttömyys kylien välillä

<912>  kylien kilpailutilanne

<913>  toisten työn aliarvioiminen

<914>  uskon puuttuminen omiin mahdollisuuksiin

<915>  omien ja toisten pienjärjestöjen vähättely

<916>  jotkut yhdistysten jäsenet eivät halua minkäänlaista yhteistyötä

eri yhdistysten välille

<917>  liika yhdistyskeskeisyys

<918>  kylä liian sisäänpäin lämpiävä, muualta tulleiden vaikea päästä

mukaan, osallistumiskynnys korkea

<919>  ihmisten passiivisuus ja jäykkyys

<920>  osa ei lähde mihinkään mukaan osalla burn out

<921>  Ekokierrätyspisteitä ei osata käyttää, jätteitä ei lajitella

asianmukaisesti vaan ollaan kuin kaatopaikalla

 

 

 

Kylän asukasmäärä:

Kasvaa      7                 Pysyy ennallaan    19                Vähenee    7

 

Arvioin asuvani kylässä itse viiden vuoden kuluttua:

Kyllä        29                En      1            En tiedä, mutta haluaisin  1

 

Olen kiinnostunut kylätoiminnasta ja kylän kehittämisestä:

Kyllä        21                Ehkä   11                                          En    0

 

Mielessäni on ollut oman uuden elinkeinotoiminnan käynnistäminen,
mutta taloudellisen tai muun tuen puutteessa asia on jäänyt sikseen:

Kyllä        11                Ei       18


 

 Paluu etusivulle